Vanhuuspommi – puretaan se!

Matkustin historiassa sata vuotta taakse päin Arizonaan Bisbeen  kuparikaivoskaupunkiin äitini synnyinpaikalle. Hänen vanhempansa olivat lähteneet parempaa elämää hakemaan monta kuukautta kestävän matkan taakse. Isoisä raatoi kuparikaivoksessa. Onnettomuudet olivat jokapäiväisiä ja sairastuminen oli vääjäämätöntä muutaman vuoden kuluttua. – Aloin ymmärää ihmisiä jotka nyt muuttavat Eurooppaan ja Suomeen paremman elämän toivossa.

Arizona on eläkeläisten luvattu osavaltio. Moottoritien mainostauluissa ei kuitenkaan lukenut mitään vanhuksista, palvelutaloista tai edes lepokodeista, joksi Floridassa suomalaisille kotiapulaisille perustettua palvelutaloa kutsutaan. Kyltissä luki valtavin kirjaimin ”For Active Adults”,  Aktiivisille Aikuisille. – Vain omalla aktiivisuudella ja yhteisöllisyydellä saadaan hoivan tarveaika minimoitua. Vielä on aikaa vaikuttaa siihen, vaikka monikansalliset hoivayhtiöt ovat jo suomalaisten vanhusten haaskalla ja jos emme pidä varaamme olemme kohta  Puolassa tai Bulgariassa halvalla hoivattavina.

Leena Larva